Book your slots for Prathama Ekadashi Mudra by downloading the app  here

Gallery

Raghuvarya Teerthara Aradhana [Navabrundavana] 2024

Raghuvarya Teerthara Aradhana [Navabrundavana] 2024

20
sri 1008 Sri Jayateertha Aradhana Mahotsava 2022

sri 1008 Sri Jayateertha Aradhana Mahotsava 2022

12
Sri 1008 Sri Satyatmateertharu

Sri 1008 Sri Satyatmateertharu

1
sri 1008 Sri Satyapramoda Teertharu

sri 1008 Sri Satyapramoda Teertharu

9
Sri Satyasandhateertha Aradhana [Mahishi] 2024

Sri Satyasandhateertha Aradhana [Mahishi] 2024

10
Gayatri Japa, Rama - Krishna Japa & Varuna Prarthane. @ Uttaradimath, Bengaluru.10/05/2024.

Gayatri Japa, Rama - Krishna Japa & Varuna Prarthane. @ Uttaradimath, Bengaluru.10/05/2024.

4
Sri Narasimha Navaratrotsava. @ Uttaradimath, Bengaluru. 2024

Sri Narasimha Navaratrotsava. @ Uttaradimath, Bengaluru. 2024

22
Walkathon Bengaluru19th nov 2023

Walkathon Bengaluru19th nov 2023

8
Holehonnuru 28th chaturmastya 2023

Holehonnuru 28th chaturmastya 2023

6
Yaragol

Yaragol

5
Udupi

Udupi

11
Toravi

Toravi

2
Telagi

Telagi

5
Sri Akshobhya Tirthara Aradhana Malkhed 2017

Sri Akshobhya Tirthara Aradhana Malkhed 2017

19
Savanur

Savanur

7
Satti Chaturmasya (2016)

Satti Chaturmasya (2016)

6
Sangli

Sangli

3
Ranebennur

Ranebennur

7
Ramayana Bangalore

Ramayana Bangalore

6
Raichur

Raichur

5
Prathama Ekadashi-Bangalore

Prathama Ekadashi-Bangalore

5
Palimar

Palimar

7
Navavrundavana

Navavrundavana

7
Mysore

Mysore

5
Malkhed

Malkhed

7
Mahishi

Mahishi

7
Latur

Latur

9
Koodli

Koodli

11
Kharjgi

Kharjgi

3
Kallur

Kallur

3
Honnali

Honnali

8
Hampi

Hampi

5
Gulbarga

Gulbarga

6
atkur

atkur

7

Sri Uttaradi Math Apps

Sri Uttaradi Math

Sri Uttaradi Math

VVS Matrimony

VVS Matrimony

UM Stotra

UM Stotra

Satyatma Vani

Satyatma Vani

Sandhyavandanam and Stotra (Web)

Sandhyavandanam and Stotra (Web)